Algemene voorwaarden

Inschrijving-,  en betalingsvoorwaarden cursussen

 1. Aanmelding voor deelname cursussen geschiedt via het inschrijfformulier op de contact pagina.
 2. Deelname aan de cursussen kan alleen vanaf de leeftijd van 14 jaar. Kinderen jonger dan dat kunnen onder begeleiding van ouders meedoen.
 3. Cursusgeld dient vóór aanvang van de betreffende cursus te zijn voldaan.
 4. Mochten er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus dan kan Hondenschool MilaSem beslissen dat een cursus geen doorgang zal vinden.
 5. Data en tijden kunnen door Hondenschool MilaSem worden gewijzigd wanneer omstandigheden ons daartoe noodzaken.
 6. Hondenschool MilaSem heeft het recht personen en/of honden de toegang tot de hondenschool te weigeren.

Annulering groepsles

 1. Annulering door de cursist kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden.
 2. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden tot restitutie van het cursusgeld.

Annulering privéles

 1. Afspraken dienen minimaal 12 uur van tevoren te worden geannuleerd.
 2. Indien niet 12 uur van tevoren geannuleerd, worden niet nagekomen afspraken in rekening gebracht.

Algemeen

 1. Hondenschool MilaSem is niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens en na afloop van de lessen. Deelname aan de cursussen geschiedt geheel voor eigen risico van de cursist.
 2. Hondenschool MilaSem staat garant voor een klant- en hondvriendelijke manier van lesgeven.
 3. Door invulling van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene voorwaarden en huisregels van Hondenschool MilaSem te kennen en te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden, huisregels en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen deze beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.